Кабінет практичного психолога

Вас вітає психологічна служба
Піщанської спеціальної ЗОШ-інтернат
Вінницької обласної ради

Практичний психолог Кушнір Катерина Сергіївна

Робота психологічної служби

Сьогодні, коли актуальними є питання гуманізації нашого суспільства, індивідуалізації навчання та динаміки розвитку дитини, функціонування та розвиток психологічної служби є вкрай необхідними.

Психологічна служба закладу освіти діє з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці.

Діяльність психологічної служби

 • виявлення психологічних проблем у закладі освіти
 • організація середовища, яке сприяло б розвитку особистості, забезпечило умови для повноцінного розкриття наявного потенціалу всіх учасників НВП
 • психологічна допомога учасникам навчально-виховного процесу: учителям, дітям, батькам;
 • профілактика та психологічна корекція розвитку учнів у НВП;
 • орієнтація учнів на формування навичок здорового способу життя та захист психічного здоров’я;

Основні завдання на 2021–2022 н. р.

 • вивчення адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі;
 • вивчення адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі;
 • психологічна допомога здобувачам освіти перших класів в адаптації до школи;
 • надання індивідуальних консультацій для всіх учасників НВП;
 • проведення корекційно-відновлювальної роботи з учасниками НВП;
 • проведення групової/індивідуальної психодіагностичної роботи;
 • попередження проявів булінгу, суїцидальної поведінки та шкідливих звичок.
 • індивідуальне консультування батьків, вчителів, здобувачів освіти;
 • індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з учнями на запит та з дозволу батьків.